ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโดมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา