เข้าร่วมประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City)

วันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 09:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา