นำเสนอโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ม.ค. 65 เวลา 13:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก และดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนฯ นายกฤชคุณ ผาณิตญาณกร ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมด้วยนายสุฤกษ์ ศิลปะอนันต์ ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเลอสรร สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขต นายชุมพล สังขปรีชา เจ้าของบ้านเรือนไทย ทีมเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ตลอดจนส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมนำเสนอโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา