หารือการทำ MOU เพื่อพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วันที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ทีมนักวิจัยลงพื้นที่ไปยัง วิสาหกิจชุมชนบ้านโรงสีบน 8 ริ้ว หมู่ที่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือการทำ MOU ร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ วิสาหกิจชุมชนบ้านโรงสีบน 8 ริ้ว เพื่อพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ