สาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.อาจารย์อภิชฌาฏย์ เดชสุภา ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา นำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา