กิจกรรมจากใจบ้านโพธิ์

วันที่ 5 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา​ เข้าร่วมงาน​ ‘จากใจ​บ้านโพธิ์’​ โดย​ อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ หัวหน้าโครงการวิจัย​ และคณะผู้วิจัย​คณะมนุษยศาสตร์​และสังคมศาสตร์ ร่วมกับพื้นที่จัดกิจกรรม ‘จากใจบ้านโพธิ์’​ ในโครงการวิจัย​แม่น้ำ​บางปะกง​ : ทุน​วัฒนธรรม​เพื่อ​การพัฒ​นา​ตาม​แนวคิด​เศรษฐกิจ​สร้างสรรค์​ อำเภอ​บ้านโพธิ์​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมจากศิลปินพื้นบ้านดนตรี “หัวไม้” 2. การขับเสภา “จากใจบ้านโพธิ์” โดยคุณครูพัชนี ทิมา ปราชญ์ภาษาไทย อำเภอบ้านโพธิ์ 3. การแสดงวงดนตรี Jazz Tree-O Band 4. การประกวดอ่านเรียงความ ‘จากใจบ้านโพธิ์’​ 5.เวทีเสนาบทสรุปโครงการวิจัย และเป้าหมายในการพัฒนาที่บ้านโพธิ์จากทุนวัฒนธรรม และ 6.การประกวดภาพถ่าย ‘จากใจบ้านโพธิ์’​ ณ ตลาดชายน้ำวัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)