ซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์