ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่ต้องรายงานต่อองคมนตรี

วันที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่ต้องรายงานต่อองคมนตรี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ