นิเทศศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่
นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และนางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อผลงาน “เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างพลังใจ สร้างอาชีพ” ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดสร้างสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กและเยาวชนยุคใหม่เสริมสร้างพลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ