แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง / แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565)


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงประมาณเงินรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563