ข่าวพัสดุ

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง / แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ …

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง / แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  Read More »

ประกาศราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปกรรมและการออกแบบพร้อมติดตั้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์จำลองระบบไฮบริด จำนวน …

ประกาศราคากลาง Read More »

ประกาศขายทอดตลาด

ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด พัสดุที่หมดอายุการใช้งานเสื่อมสภาพ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยกเลิกประกวด/สอบราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างโดยใช้สูญญากาศ พร้อมติดตั้ง ต.หัวไทร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ …

ยกเลิกประกวด/สอบราคา Read More »

ประกาศผลประกวด/สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายบนไมโครเพลท ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซอฟท์แวร์ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์จำลองระบบไฮบริด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมากราฟีของเหลว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

ประกาศผลประกวด/สอบราคา Read More »

ประกวด/สอบราคางานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปกรรมและการออกแบบพร้อมติดตั้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑฺ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายบนไมโครเพลท ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2566″ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

ประกวด/สอบราคางานพัสดุ Read More »

ร่างประกวดราคา

ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปกรรมและการออกแบบพร้อมติดตั้ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 20 -25 มค 66) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายบนไมโครเพลท ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117379399) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24/11/2565-29/11/2565 ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซอฟท์แวร์ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 65117306983 วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ 22/11/2565-25/11/2565 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 …

ร่างประกวดราคา Read More »

ประชาสัมพันธ์

สรุป แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน พัสดุ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานผลกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ราคากลางวัสดุที่จัดซื้อ  การยืมใช้พัสดุภายในมหาวิทยาลัย (ประเภทใช้คงรูป) ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙