เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที 4 เม.ย. 65  เวลา 08.20 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป และประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 8.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ทยอยเดินทางมาลงคะแนน ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 4 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์