โครงการ “ผ้าป่าขยะสามัคคีรีไซเคิล แปลงขยะให้เป็นกองบุญ”

วันที่  31 มี.ค. 65  เวลา 09.30 น. นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำขยะรีไซเคิล ได้แก่ขวดพลาสติก แก้วกาแฟ กระป๋องน้ำอัดลมต่างๆ ที่สามารถนำมาคัดแยกขายหรือรีไซเคิลได้ นำมาประดับตกแต่งให้สวยงาม เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการ “ผ้าป่าขยะสามัคคีรีไซเคิล แปลงขยะให้เป็นกองบุญ” เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน โดยมีการทอดผ้าป่าขยะ พร้อมถวายปัจจัย ณ วัดบางไทร หมู่ที่ 9 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา