เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ผุสดี ภุมรา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเส้นใบและสายธาร และตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน จากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ