รับมอบข้าวสารจำนวน 120 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญเจ้าคณะตำบลบางไผ่

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบข้าวสารจำนวน 120 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค จากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ ณ วัดจุกเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ณ ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา