เหรียญเงิน silver ในการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑาทิพย์ สุนลี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน silver ในการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailandรายการ Asian Rice and Noodle Challenge Junion Chef