รำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร โดยในปีนี้จะมีผู้แสดง จำนวน 2550 คน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา