ซ้อมใหญ่รำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมซ้อมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริง โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่าสองพันคน เข้าร่วมในการซ้อม ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร สำหรับการรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในปีนี้จะมีผู้แสดงจำนวน 2550 คน โดยจะแสดงภายในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา