สารภีมาร์เก็ต

บรรยากาศตลาดนัด “สารภีมาร์เก็ต@ราชภัฏราชนครินทร์” ยามเย็น ช้อป ชิม ชิล วันพุธที่ 17 เม.ย. 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา