กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จากคณะผู้บริหาร รับปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ