ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ด้วยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล และได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการบริการจัดการพลังงาน …

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล Read More »

กิจกรรม “พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีจุดเทียนรับขวัญ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ตัอนรับช่อสารภีช่อที่ 82

วันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในกิจกรรมแนะนำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ และพิธีจุดเทียนรับขวัญ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ตัอนรับช่อสารภีช่อที่ 82 ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

กิจกรรมเสวนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา”

วันที่ 21 มิ.ย. 65 หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี”อาจารย์อานนท์ บัวภา” อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เจ้าของเพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม นักศึกษารางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ) เป็นวิทยากร พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก “กานต์ ทศน” นักร้อง/นักแสดงอิสระ (เจ้าของเพลงอสูรกาย และเพลงคาถาขุนแผน…หลวงพ่อกวย ฯลฯ) ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา การบรรยายสอดแทรกและให้ความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1. วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 2. สถานที่ปฏิบัติงาน : หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 038 500 000 https://maps.google.com/?cid=12019486655122577229&entry=gps 3. ผู้ปฏิบัติ : จิตอาสา 904 รวมจำนวน 2 นาย 3.2 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 – ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รหัส ก-353 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ สังกัด กระทรวงอุดมศึกษา …

รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2565” โดยมีนักศึกษาใหม่ จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับโครงการจิตอาสา 904 วปร. โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ รองอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือและดูสถานที่ในการจัดงาน

วันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือและดูสถานที่ในการจัดงาน โครงการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการบริการวิชาการ สวนผักคนเมือง

วันที่ 18-19 มิ.ย. 2565 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสวนผักคนเมือง ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปลูกผักอย่างง่าย ๆ ในพื้นที่ในเมือง พึ่งพาตนเองด้านอาหารปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยมี อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับและให้บริการผู้มาอบรมตลอดทั้งสองวัน และการอบรมในครั้งนี้สถาบันได้รับเกียรติจาก นักแสดงชื่อดังคุณ วาม จิรกิตต์ สุวรรณภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งโครงการ

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางดอกไม้จันทน์ อุทิศถวาย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

วันที่ 19 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางดอกไม้จันทน์ อุทิศถวาย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 74 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์