ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเทปรายการ”เรื่องบ้านบ้าน”เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและการประชาสัมพันธ์งานวิจัยกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

วันที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 08.30 -17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร บพข. และทีมนักวิจัย ร่วมบันทึกเทปรายการ”เรื่องบ้านบ้าน” ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางสถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 โดยมี“จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร” เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและการประชาสัมพันธ์งานวิจัยกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ “การพัฒนาและสร้างคุณค่าอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่เชื่อมโยง บพข. Food-Fruit-Fes(tival) โดยมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม ของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนคุณราตรี ต. บางตลาด อ.คลองเขื่อน พร้อมนําเสนอเอกลักษณ์อาหารบางปะกง ใน concept “กินปลา เป็นหลัก กินผักเป็นพื้น” และร่วมเสวนาในหัวข้อ เลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ณ ครัว อิ่มสุข ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอภาพตลาดอัตลักษณ์ …

บันทึกเทปรายการ”เรื่องบ้านบ้าน”เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและการประชาสัมพันธ์งานวิจัยกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร Read More »

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที 4 เม.ย. 65  เวลา 08.20 น. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป และประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 8.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ทยอยเดินทางมาลงคะแนน ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 4 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ วันที่่ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินการโครงการปฏิรูปการศึกษา ในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บรรจงฟาร์ม และ บุญสว่างฟาร์ม โดยนายบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของบรรจงฟาร์ม และนายสุทธิ มะหะเลา เจ้าของบุญสว่างฟาร์ม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง …

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา Read More »

ลงพื้นที่ เรือนปู่เรียน บ้านเรือนไทย ต้นตระกูล “สังขปรีชา” ที่มีความเก่าแก่กว่า 160 ปี

วันที่ 31 มี.ค. 65  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมคณะ อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เรือนปู่เรียน บ้านเรือนไทย ต้นตระกูล “สังขปรีชา” ที่มีความเก่าแก่กว่า 160 ปี ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมกับนายชุมพล สังขปรีชา ประะธานวิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าไข่ และเจ้าของเรือนปู่เรียน นายสุฤกษ์ ศิลปอนันท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการยกระดับการบริหารจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการย่อย การท่องเที่ยวทางน้ำคลองนครเนื่องเขต “สายน้ำข้ามกาลเวลา” ก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในลำดับต่อไป

โครงการ “ผ้าป่าขยะสามัคคีรีไซเคิล แปลงขยะให้เป็นกองบุญ”

วันที่  31 มี.ค. 65  เวลา 09.30 น. นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำขยะรีไซเคิล ได้แก่ขวดพลาสติก แก้วกาแฟ กระป๋องน้ำอัดลมต่างๆ ที่สามารถนำมาคัดแยกขายหรือรีไซเคิลได้ นำมาประดับตกแต่งให้สวยงาม เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการ “ผ้าป่าขยะสามัคคีรีไซเคิล แปลงขยะให้เป็นกองบุญ” เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน โดยมีการทอดผ้าป่าขยะ พร้อมถวายปัจจัย ณ วัดบางไทร หมู่ที่ 9 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแอลกอฮอล์สมุนไพร

วันที่  30 มี.ค. 65  เวลา 13.00 น. อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ราชนครินทร์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแอลกอฮอล์สมุนไพร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน 40 คน ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ผุสดี ภุมรา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเส้นใบและสายธาร และตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน จากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น.อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิวัฒน์ วงษ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 21 มี.ค. 2565 อาจารย์บรรพจน์ มีสา ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง และอาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ ลงพื้นที่ในโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านหนองแสง เลขที่ 146 หมู่1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มอบบรรจุภัณฑ์ของขนุนทอดกรอบ 2 ขนาด เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้กับชุนชน