ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 4 ส.ค. 66 เวลา 16.00 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ม.ค. 67 พร้อมพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการมหกรรมสุขภาพ “RRU วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และงานเปิดโลกกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.ย. 66 นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติการจัดทำป้ายแสดงความยินดี กับบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ส.ค. 66 และพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสมาทร์ทีวี ให้กับงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยฯ