ศึกษาดูงานในด้านกระบวนการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยใช้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

วันที่ 24 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมศึกษาดูงานกับ ดร.โอกาส เตพละกุล ประธาน EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ พร้อมด้วยนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ EEC รุ่น 3 ในด้านกระบวนการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) โดยใช้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ณ บริษัท แอ๊บโชลูท แอสเซมบลี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเ ป็นแหล่งผลิตรถเมล์ไฟฟ้า Smile Bus และรถเก๋ง Mine 7 ที่นั่ง เป็นต้น