เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565″ โดยมีคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายกันตภณ ครองทรัพย์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ กล่าวว่า งาน“เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565″ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ในการทำงาน และเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในส่วนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 – 4 ประมาณ 1,800 คน มีชมรม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 18 ชมรม ประกอบไปด้วย ชมรมการเป็นผู้ประกอบการ ชมรมเปตอง ชมรมนักศึกษามุสลิม ชมรมคาราเต้-โด ชมรม Digital Creative Media (ดิจิตอล ครีเอทิฟ มีเดีย) ชมรมกีฬาแบดมินตันราชนครินทร์ ชมรมฟุตบอล ชมรมถันยรักษ์ ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ชมรมสิงห์อาสา RRU ชมรมศิลปะและการออกแบบเพื่อชุมชน คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ชมรมวิทย์บิ๊กบึ้มอาสาพัฒนาชุมชน ชมรมพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ชมรม To Be Number One และชมรมเส้นใบและสายธาร สำหรับกิจกรรมของงานในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสมัครสมาชิกของแต่ละชมรม มีการแสดงดนตรี และการประกวดทูตกิจกรรม