ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น.อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิวัฒน์ วงษ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา