ฝึกซ้อมรำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และ อาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมซ้อมรำถวายหลวงพ่อโสธร ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร จะแสดงภายในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา